SEMNEAZĂ CARTA PENTRU CULTURA VIE

Carta pentru Cultura Vie va fi înaintată partidelor politice în campania electorală pentru alegerile generale din decembrie 2012 din România. Carta conţine un Rezumat executiv şi un conţinut detaliat al problemelor cu care se confruntă sectorul cultural din România, impactul culturii vii şi măsurile care trebuie luate pentru a determina un alt mod de a face cultură şi de a sprijini cultura în România.

DESCARCA CARTA PENTRU CULTURA VIE

Citiţi mai multe detalii despre procesul de formulare a problemelor, nevoile, măsurilor şi impactului culturii vii identificate în Carta pentru Cultura Vie în secţiunea Proiectul Vot Cultura 2012 şi pe site-ul Coaliţiei Sectorului Cultural Independent.

Adeziunile vor fi înregistrate continuu, inclusiv după încheierea procesului electoral din decembrie 2012. Vă rugăm să ne trimiteţi mesajele dumneavoastră pe adresa carta@culturavie.ro sau să lăsați un comentariu la oricare dintre postările acestui site, cuprinzând:
– numele dumneavoastră complet
– profesia
– eventual organizaţia culturală pe care o reprezentaţi

Rezumat executiv

Carta pentru cultura vie este o pledoarie argumentată pentru un alt mod de a face şi de a sprijini cultura în România. Documentul este lansat în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din decembrie 2012 de către Coaliţia Sectorului Cultural Independent în cadrul proiectului VOT CULTURA 2012 finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Despre cultura vie și impactul pozitiv deosebit pentru societatea românească și statul român

Cultura vie, văzută ca subramură a culturii, desemnează cultura dinamică, emergentă, cea care contribuie activ la dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate dintr-o societate modernă, care evoluează odată cu societatea umană şi care îi exprimă artistic vitalitatea şi noutatea.

Domeniile sociale în care cultura vie contribuie sunt variate:

 • ne determină să ne uităm onest la cine suntem și contribuie la moștenirea spirituală pentru generațiile viitoare;
 • facilitează dialogul real dintre oameni, dintre arta românească şi alte culturi sau comunități culturale; dezvoltă şi asumă, astfel, noi identități;
 • contribuie la oferirea unei educații de calitate, bazate pe creativitate şi diversitate;
 • creşte atractivitatea orașelor prin livrarea unor produse și servicii artistice provocatoare și incitante;
 • sprijină producţia şi livrarea unor servicii sociale pentru grupuri de risc/grupuri vulnerabile;
 • asigură reprezentarea şi oferă o voce celor care sunt discriminați, oprimați sau marginalizați în societatea românească;
 • contribuie la dezvoltarea durabilă a satelor, oraşelor şi regiunilor;
 • are un aport considerabil, dar fragil, la economia naţională şi cea locală.

Problemele principale ale culturii românești

Principalele obstacole în dezvoltarea unui sector cultural puternic, dinamic și eficient vizează:

 • situația neclarificată privind statutul artistului;
 • nivelul redus al gradului de angajare în sectorul cultural din România;
 • alocarea dezechilibrată a finanțărilor în sistem: între sate şi oraşe; între organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice; între genuri artistice; între tipuri de evenimente şi proiecte culturale;
 • consumul cultural redus;
 • ignorarea aproape completă a dimensiunii educaţionale şi a dimensiunii sociale a actului cultural-artistic de către legislatori şi guvernanţi;
 • evaluarea și cunoașterea parțială a situaţiei sectorului cultural.

Rezolvarea acestor probleme trebuie să țină cont de două principii generale care trebuie respectate pentru sprijinirea culturii vii:

 • un sistem just și eficient de finanțare publică ce oferă șanse egale tuturor actorilor interesați de a obține finanțare pentru prestarea de servicii publice în sectorul cultural;
 •  buna guvernare: transparenţă, consultare publică, predictibilitate a pârghiilor financiare, cicluri complete ale politicilor publice (planificare, implementare, monitorizare, evaluare) şi o evaluare pe bază de merit a activităţii culturale.

Măsuri concrete pentru dezvoltarea culturii vii

În acest document de poziţie propunem o serie de măsuri concrete de care cultura vie din România are nevoie pentru a-și realiza potențialul civic, social, economic și spiritual. Întrucât cultura vie se manifestă atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, soluţiile  pe care le-am identificat vor fi prezentate în funcţie de atribuţiile autorităţilor publice în domeniul cultural.

Autoritățile centrale executive ar trebui să dispună:

 • Adoptarea unor proiecte de legi privind „Statutul Artistului”;
 • Sprijinirea cercetării în sectorul cultural viu;
 • Sprijinirea dezvoltării de programe şi proiecte de formare profesională și mobilitate națională și internațională în sectorul cultural;
 • Includerea în cadrul programei școlare a educației artistice non-formale şi încurajarea tinerilor atât să participe, cât și să se implice în activităţi artistice şi creative;
 • Utilizarea cu prioritate a fondurilor deja existente pentru arte pentru activităţi educaţionale şi de formare continuă a lucrătorilor în cultură;
 • Includerea unei obligativități pentru instituţiile publice de cultură de a oferi cu titlu gratuit spaţii de repetiţii și prezentare pentru profesioniştii independenţi şi organizaţiile culturale (în prezent acestea sunt oferite doar contra-cost).

Parlamentul României ar trebui să:

 • Inițieze propuneri legislative proprii şi/sau să sprijine proiectele de lege ale Guvernului care se bazează pe principiile culturii vii şi care urmăresc să implementeze măsurile prezentate la punctul anterior;
 • Disemineze informația către publicul larg, prin activitatea din circumscripţiile electorale proprii;
 • Legifereze în sensul unor măsuri concrete pentru creşterea numărul de persoane care lucrează în sectorul cultural, prin încurajarea antreprenoriatului şi oferirea de facilităţi fiscale pentru primii ani de activitate pentru organizațiile/ structurile culturale;
 • Legifereze în sensul încurajării sponsorizărilor şi comportamentului filantropic;
 • Încurajeze competiţia în furnizarea serviciilor publice conexe actului cultural propriu-zis: formare profesională, cercetare, asistenţă tehnică pentru accesarea fondurilor europene;
 • Susțină aceste politici publice în domeniul cultural în faţa autorităţilor locale.

Autoritățile locale pot:

 • Oferi spații gratuite pentru derularea activităților culturale şi încuraja instituţiile publice de cultură din subordine să facă acest lucru la rândul lor;
 • Crea linii de finanțare la nivelul direcțiilor de cultură ale primăriilor locale pentru proiecte culturale cu impact local sau înfiinţa instituţii special create pentru a îndeplini această funcţie.

Pentru a putea fi realizate toate aceste lucruri este necesară reforma sistemului de finanțare publică pentru proiectele culturale, prin:

 • Modificarea mecanismului de finanțare a proiectelor culturale, cu posibilitatea semnării unor contracte multi-anuale; 
 • Reglementarea perioadei de derulare și eligibilitate a activităților proiectelor culturale pe întregul an calendaristic  (și nu doar în perioada mai – noiembrie, cum este în prezent, ca urmare a aprobării cu întârziere a bugetului de stat);
 • Reglementarea accesului persoanelor fizice la finanţări publice de până la 5000 de euro, pentru proiecte artistice individuale;
 • Adoptarea schimbărilor propuse de Coaliția pentru Sprijinirea Filantropiei Individuale: extinderea bazei impozitabile pentru sponsorizări, stimularea donaţiilor mari, creşterea limitei de deducere a sponsorizărilor, creşterea procentului de direcționare de la 2% la 3% din impozitul datorat de persoanele fizice contribuabili;
 • Acordarea de şanse egale organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor publice de cultură în desfăşurarea actului cultural în interes public: scoaterea la concurs a serviciilor publice prestate de instituţiile publice din România şi accesul ONGurilor la competiţie, pentru oferirea de subvenţii publice anuale, pe bază de program.

208 Comments

 1. Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 2. Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 3. Sumbsemnam pentru o Cultura Vie!

 4. Sustin, semnez!

 5. Alina Serban October 30, 2012

  SEMNEZ!

 6. Semnez si sustin cu totul Carta pentru Cultura Vie.

 7. Alexandra Pirici October 30, 2012

  Semnez

 8. Daniela Palimariu, artist October 30, 2012

  Semnez Carta.

 9. ANCA LEANCA October 30, 2012

  semnez

 10. Georgiana Dobre October 30, 2012

  semnez

 11. Robert-Iulian Ticleanu, Regional Manager, IT October 31, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 12. Deci, semnez si sustin, deci !

 13. dan perjovschi October 31, 2012

  semnez si sustin

 14. Raluca Ana-Maria Pop October 31, 2012

  cercetator independent si facilitator cultural, Asociatia MetruCub – resurse pentru cultura

 15. Cristina Vasilescu October 31, 2012

  Semnez

 16. Ciprian Ioan Cucu October 31, 2012

  Asistent Universitar.

 17. Liliana Basarab October 31, 2012

  semnez

 18. Alexandru Patatics October 31, 2012

  semnez

 19. T. O. Bobe October 31, 2012

  semnez

 20. jean-lorin sterian October 31, 2012

  semnez

 21. Iulia Nicolaie October 31, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 22. Adina Dragu October 31, 2012

  Formator si manager de proiect, Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura

 23. Vasile Popa Simona October 31, 2012

  Contabil.
  Semnez si sustin Cartea pentru Cultura Vie.

 24. Iulia Sima October 31, 2012

  Semnez, desigur…

 25. Maria Dinulescu October 31, 2012

  semnez

 26. robert balan, jurnalist October 31, 2012

  semnez

 27. Cristina Popovici October 31, 2012

  semnat

 28. Claudia Lazar October 31, 2012

  semnez/sustin

 29. Roxana Calinescu October 31, 2012

  Institutul Cultural Român- manager de proiect
  Sustin

 30. Rarita Zbranca October 31, 2012

  Fundatia AltArt sustine Carta pentru Cultura Vie

 31. Alin Gabriel, fost jurnalist October 31, 2012

  Semnat!

 32. Braila Lilia, ALTE ARTE October 31, 2012

  Sustin, semnez!

 33. Ramona Lie October 31, 2012

  semnez

 34. Maria Kovacs, profesor October 31, 2012

  Asociatia Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice Romania

 35. lia perjovschi November 1, 2012

  semnez

 36. Ada Solomon November 1, 2012

  semnez si sustin. Ada Solomon – producator de film, director al Societatii Culturale NexT

 37. Paul Dunca November 1, 2012

  semnez/sustin

 38. Andra Vaida, manager cultural, studenta November 1, 2012

  semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 39. Catalin Constantin Cuculas November 1, 2012

  sustin initiativa si proiectul CARTA PENTRU CULTURA VIE

 40. Andhra Gafencu November 1, 2012

  semnez şi susţin carta pentru cultura vie.

 41. Miruna Vlada, poeta, manager cultural November 1, 2012

  Semnez si sustin normalitatea in sectorul cultural din Romania. felicitari pentru o initiativa atat de necesara.

 42. Alexandru Oglinda November 1, 2012

  Am semnat, voi semna pentru cultură …

 43. Isolda Zavoianu November 1, 2012

  semnez si sustin

 44. Miruna Suru November 1, 2012

  Semnez si sustin din toata inima.

 45. Da.

 46. Mircea Sorin Rusu, traducător, critic de teatru November 1, 2012

  Semnez

 47. Oana Gorgon November 1, 2012

  Semnez!

 48. Elena Nica November 1, 2012

  Semnez

 49. Oana Maria Zaharia November 1, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 50. Cristina Bodnarescu November 1, 2012

  Cristina Bodnarescu, Asociatia ContemporanIS
  Semnez

 51. Doris-Michaela Murgu November 1, 2012

  Semnez!

 52. Maria Mihaita, functionar November 1, 2012

  sustin si semnez

 53. Georgiana Manolea November 1, 2012

  Semnez.

 54. Constantin Nimigean November 1, 2012

  Sustin si semnez.

 55. Sorina Stefanescu November 1, 2012

  Sustin su semnez.

 56. Ionel Nicolaev November 1, 2012

  Sustin si semnez.

 57. Cristina Bercuci November 1, 2012

  sustin si semnez

 58. Corlea Ana Magdalena November 1, 2012

  Semnez!

 59. Valentina Dimulescu November 1, 2012

  Cercetator stiinte politice

 60. Cezar Paul-Bădescu - scriitor şi jurnalist November 1, 2012

  susţin

 61. Catrinel Catana November 1, 2012

  sustin

 62. Clara Traistaru November 1, 2012

  semnez si sustin Carta pentru cultura vie

 63. Laura Sandu November 1, 2012

  Semnez şi susţin Carta pentru Cultura Vie!

 64. Silvia Cazacu, manager cultural November 1, 2012

  Susțin cu tărie acest demers!

 65. Roxana Wring November 1, 2012

  Sustin cultura independenta.

 66. Mirela Duculescu November 1, 2012

  sustin, semnez!

 67. Raluca Voinea November 1, 2012

  semnez

 68. Ana Dragnea November 1, 2012

  semnez

 69. Maria Krause - traducator November 1, 2012

  Semnez si sustin

 70. Irinel Anghel November 1, 2012

  Irinel Anghel – muzician
  Asociatia Culturala Pro Contemporania

 71. Munteanu Nicoleta November 1, 2012

  Sustin&semnez

 72. elena vladareanu November 1, 2012

  semnez

 73. Cristina Maria Vasilescu November 1, 2012

  susţin

 74. dragos neamu November 1, 2012

  presedinte Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania

 75. Oana Ciobotea November 1, 2012

  semnez

 76. Zbrarcea Cristina November 1, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 77. Andreea Grecu November 1, 2012

  Semnez si sustin.

 78. Alina Ghita voluntar ACT4ART November 1, 2012

  ACT4Carta pentru Cultura Vie
  Semnez si sustin.
  multumesc frumos pentru ocazie.

 79. Kelemen Kinga November 1, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 80. Theodor-Cristian Popescu November 1, 2012

  Sustin din toata inima acest demers.

 81. Claudia Buzoianu November 1, 2012

  Sustin si semnez.

 82. Iordache Anca Roxana November 2, 2012

  Semnez şi sunt de acord – Fundaţia Olga Gudynn.

 83. Alina Stefan (software developer/dancer) November 2, 2012

  O actiune pertinenta!

 84. Ioana Crugel November 2, 2012

  Semnez si va urez succes!

 85. Semnez si sustin!

 86. Alice Tache November 2, 2012

  semnez

 87. Cosmin Frolu November 2, 2012

  semnez

 88. adrian urmanov November 2, 2012

  semnez

 89. octav avramescu November 2, 2012

  semnez

 90. Anca Stefan November 2, 2012

  semnez

 91. Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 92. Relu Poalelungi November 2, 2012

  semnez

 93. Matei Branea - regizor film de animație, grafician November 2, 2012

  Semnez și susțin Carta pentru Cultura Vie!

 94. Gina Serbanescu November 2, 2012

  Semnez! Cultura trebuie sa ramana vie!

 95. simon frison November 2, 2012

  semnez

 96. Dilmana Yordanova November 2, 2012

  semnez!

 97. mihaela dancs, coregraf November 2, 2012

  semnez

 98. Dan Eugen Ratiu, filosof, conferentiar universitar UBB Cluj-Napoca November 2, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 99. Diana Rotaru - compozitor November 2, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 100. Semnez şi susţin principiile Cartei pentru Cultura Vie!

 101. Roxana Modreanu - studentă arte plastice November 2, 2012

  Semnez.

 102. Simona David-Crisbășanu November 2, 2012

  Semnez și susțin din partea Asociației ROI.

 103. Mircea Nicolae November 3, 2012

  semnez si sustin.

 104. Semnez și susțin Carta pentru Cultura Vie!

 105. Corina Gabriela Duma November 3, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 106. Madalina Rosca November 4, 2012

  Semnez si sustin Carta. Madalina Rosca, Regizor film documentar, presedinte Asociatia Culturala Make a Point

 107. Marlene Stanciu November 4, 2012

  semnez

 108. Teodor Zavoianu November 4, 2012

  Semnez si sustin!

 109. Corina Ciubotaru, manager cultural si dramaturg November 4, 2012

  semnez si sustin.

 110. Ioana Calen November 4, 2012

  semnez

 111. Andreea Novac November 4, 2012

  Andreea Novac, coregraf
  semnez si sustin

 112. Sinkó Ferenc - groundfloor group November 4, 2012

  Semnez.

 113. Timea Kovács November 4, 2012

  Semnez si sustin!

 114. Mihai Dragomir November 4, 2012

  susţin!

 115. Orboi Adina November 5, 2012

  Semnez și susțin Carta pentru Cultura Vie!

 116. rodica golcea November 5, 2012

  semnez si sustin

 117. Lumi Mihai November 5, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 118. Valentina Chirita November 5, 2012

  semnez cu speranta.

 119. Gálovits Zoltán November 5, 2012

  Semnez.

 120. Cristiana Anghel- studenta la teatru, film, media November 5, 2012

  semnez

 121. Mihaela MIhaluca-studenta November 5, 2012

  semnez!

 122. Corneliu-Dan Borcia,actor. November 5, 2012

  Sustin Carta…si semnez C.D.Borcia.

 123. Semnez și susțin puternic Carta pentru Cultura Vie!

 124. Iulia Popovici, critic de artele spectacolului November 5, 2012

  Semnez.

 125. Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 126. Ioana Codrina Anghel November 5, 2012

  Semnez pentru cultura oamenilor vii.

 127. Bianca Floarea November 5, 2012

  manager cultural, Asociatia MetruCub – resurse pentru cultura

 128. Adrian Tamas - regizor November 5, 2012

  semnez

 129. Bogza Razvan-Georgian November 5, 2012

  Semnez si sustin pentru normalitate si vitalitate in cultura!

 130. Poenaru Alexandra November 5, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !!

 131. Noemi Vajna November 5, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 132. Andreea Tanasescu-coregraf/ profesor November 5, 2012

  Semnez

 133. Andrei Timofte November 6, 2012

  SATellite(Social Artistic Tendency Group)
  Semnez şi susţin.

 134. Otilia Cadar - artist vizual November 6, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 135. semnez si sustin

 136. Florentina Virtej November 6, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 137. Adrian Hasna - Preda Compozitor/Profesor November 6, 2012

  Semnez şi susţin Carta pentru Cultura Vie !

 138. Dorina Cioplea November 6, 2012

  semnat

 139. Alma Munteanu November 6, 2012

  Semnez si sustin.

 140. Ancuta Balan November 6, 2012

  Sustin cultura vie!

 141. Florina Valcu November 6, 2012

  semnez

 142. luiza neumayer November 6, 2012

  semnez si sustin cultura vie.

 143. Luchian Ionescu-Sibiu November 6, 2012

  semnat

 144. Daniela Cristina Gheorghiu November 6, 2012

  Semnez si sustin.

 145. Dorin Eugen Ionescu November 6, 2012

  semnez&sustin

 146. Mihai Mihalcea/Farid Fairuz November 7, 2012

  Semnez si sustin!

 147. Cristian Nanculescu November 7, 2012

  semnat

 148. Teodora Borghoff November 7, 2012

  Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana sustine acest demers.

 149. Aura Dvoracic November 7, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 150. Semnez si sustin acest proiect in care, in opinia mea, trebuie inclusi si mesterii populari cu mestesugurile populare traditionale, parte din identitatea culturala a poporului roman. Noi suntem recunoscuti, apreciati si sprijiniti mai mult in strainatate decat in propria tara.

 151. ion draga November 7, 2012

  sustin cultura vie

 152. Claudia Romanescu November 7, 2012

  semnez si sustin!

 153. Mihai Fulger November 7, 2012

  Si eu semnez si sustin!

 154. Daniela Miscov November 7, 2012

  semnez, susţin această acţiune, independenţii reprezintă o parte importantă a comunităţii artistice şi culturale a oricărei ţări civilizate, in special in spaţiul european, trebuie recunoscuţi şi susţinuţi.

 155. Constantin Martian presedinte ALIANTA CIVICA November 7, 2012

  ALIANTA CIVICA sustine Carta pentru Cultura Vie

 156. Bogdana Pascal, producator tv November 7, 2012

  semnez

 157. Adriana Iordache, SAR November 7, 2012

  Semnez și susțin!

 158. Mihaela Cristina Vâscu, simplu cetățean consumator de cultură November 7, 2012

  Susțin această acțiune, ca o etapă a recuperării conștiinței naționale și a întoarcerii la o civilizație esențială pentru orice om educat, care vede mai departe de telenovele, tabloide și bârfele despre ce-a mai făcut vecina sau cu cine iese vecinul.

 159. Anca Benera November 7, 2012

  semnez

 160. Marian Popescu November 7, 2012

  Sustin aceasta Carta. E necesara si ar trebui nu numai sa atarga atentia, ci si sa determine decizii importante.

 161. Georgeta Mihalache November 7, 2012

  semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 162. Mihaela Miron November 7, 2012

  sustin, semnez pentru Cultura Vie!

 163. Christine-Marie Turcu November 8, 2012

  semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie! E timpul!

 164. Novak Ramona November 8, 2012

  semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie

 165. Codruta Cruceanu November 8, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru cultura vie si sper sa genereze efecte.

 166. Ile Stefi - artist plastic November 8, 2012

  Semnez si pledez pentru schimbari in domeniul cultural

 167. Loredana Larionescu November 8, 2012

  Sustin si semnez. Sa fie intr-un ceas bun!

 168. semnez

 169. IRINA RONCEA November 8, 2012

  semnez

 170. Oana Tanase November 8, 2012

  semnez si sustin Carta pentru cultura vie.

 171. Cristina David, artist vizual. November 8, 2012

  semnez.

 172. Semnez şi susţin Carta pentru Cultura Vie!

 173. Semnez.

 174. h.arta November 8, 2012

  Semnam!

 175. Catalina Mihuta November 8, 2012

  Semnez!

 176. Alexandra Croitoru, artista November 8, 2012

  semnez

 177. olgaistefan November 8, 2012

  Semnez

 178. Nicolae Mandea November 8, 2012

  Semnez

 179. Raluca Ionescu, artista November 8, 2012

  semnez

 180. semnez

 181. Cristina Toma, actriță November 9, 2012

  Semnez.

 182. Stefan Sava, artist vizual November 9, 2012

  sustin si semnez!

 183. Mirela November 9, 2012

  Semnez. Sper ca se inregistreaza.

 184. Tudor Câmpean, grafician November 9, 2012

  semnez

 185. Semnez si sustin.

 186. CASPROVCRISTI November 9, 2012

  SEMNEZ

 187. Lavinia Alexandru November 9, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 188. Gabriela Cotet November 10, 2012

  Semnez.

 189. Claudia Cirlig, manager cultural November 12, 2012

  Semnez si sustin. Felicitari pentru redactarea acestui document!

 190. Ileana Bîrsan, jurnalist și critic de film November 12, 2012

  Semnez și susțin carta.

 191. Emil Stanciu, editor November 14, 2012

  Semnez și susțin Carta pentru Cultura Vie!

 192. mihai pintilei November 14, 2012

  semnez si sustin.

 193. Andreea Iacob, regizor, Asociatia SHIFT - Transilvania Art Grup November 14, 2012

  Semnez.

 194. Semnez si sustin Carta.

 195. semnez

 196. Semnez si sustin.
  Si sugestie: introduceti un modul Facebook in site pentru a face promo si acolo!

 197. Raluca Croitoru December 4, 2012

  sustin

 198. Horia Suru December 5, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie

 199. katia pascariu January 28, 2013

  semnez, sustin.

 200. Florentina Bratfanof January 30, 2013

  semnez

Leave a Reply