SEMNEAZĂ CARTA PENTRU CULTURA VIE

Carta pentru Cultura Vie va fi înaintată partidelor politice în campania electorală pentru alegerile generale din decembrie 2012 din România. Carta conţine un Rezumat executiv şi un conţinut detaliat al problemelor cu care se confruntă sectorul cultural din România, impactul culturii vii şi măsurile care trebuie luate pentru a determina un alt mod de a face cultură şi de a sprijini cultura în România.

DESCARCA CARTA PENTRU CULTURA VIE

Citiţi mai multe detalii despre procesul de formulare a problemelor, nevoile, măsurilor şi impactului culturii vii identificate în Carta pentru Cultura Vie în secţiunea Proiectul Vot Cultura 2012 şi pe site-ul Coaliţiei Sectorului Cultural Independent.

Adeziunile vor fi înregistrate continuu, inclusiv după încheierea procesului electoral din decembrie 2012. Vă rugăm să ne trimiteţi mesajele dumneavoastră pe adresa carta@culturavie.ro sau să lăsați un comentariu la oricare dintre postările acestui site, cuprinzând:
- numele dumneavoastră complet
- profesia
- eventual organizaţia culturală pe care o reprezentaţi

Rezumat executiv

Carta pentru cultura vie este o pledoarie argumentată pentru un alt mod de a face şi de a sprijini cultura în România. Documentul este lansat în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din decembrie 2012 de către Coaliţia Sectorului Cultural Independent în cadrul proiectului VOT CULTURA 2012 finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Despre cultura vie și impactul pozitiv deosebit pentru societatea românească și statul român

Cultura vie, văzută ca subramură a culturii, desemnează cultura dinamică, emergentă, cea care contribuie activ la dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate dintr-o societate modernă, care evoluează odată cu societatea umană şi care îi exprimă artistic vitalitatea şi noutatea.

Domeniile sociale în care cultura vie contribuie sunt variate:

 • ne determină să ne uităm onest la cine suntem și contribuie la moștenirea spirituală pentru generațiile viitoare;
 • facilitează dialogul real dintre oameni, dintre arta românească şi alte culturi sau comunități culturale; dezvoltă şi asumă, astfel, noi identități;
 • contribuie la oferirea unei educații de calitate, bazate pe creativitate şi diversitate;
 • creşte atractivitatea orașelor prin livrarea unor produse și servicii artistice provocatoare și incitante;
 • sprijină producţia şi livrarea unor servicii sociale pentru grupuri de risc/grupuri vulnerabile;
 • asigură reprezentarea şi oferă o voce celor care sunt discriminați, oprimați sau marginalizați în societatea românească;
 • contribuie la dezvoltarea durabilă a satelor, oraşelor şi regiunilor;
 • are un aport considerabil, dar fragil, la economia naţională şi cea locală.

Problemele principale ale culturii românești

Principalele obstacole în dezvoltarea unui sector cultural puternic, dinamic și eficient vizează:

 • situația neclarificată privind statutul artistului;
 • nivelul redus al gradului de angajare în sectorul cultural din România;
 • alocarea dezechilibrată a finanțărilor în sistem: între sate şi oraşe; între organizaţii neguvernamentale şi instituţii publice; între genuri artistice; între tipuri de evenimente şi proiecte culturale;
 • consumul cultural redus;
 • ignorarea aproape completă a dimensiunii educaţionale şi a dimensiunii sociale a actului cultural-artistic de către legislatori şi guvernanţi;
 • evaluarea și cunoașterea parțială a situaţiei sectorului cultural.

Rezolvarea acestor probleme trebuie să țină cont de două principii generale care trebuie respectate pentru sprijinirea culturii vii:

 • un sistem just și eficient de finanțare publică ce oferă șanse egale tuturor actorilor interesați de a obține finanțare pentru prestarea de servicii publice în sectorul cultural;
 •  buna guvernare: transparenţă, consultare publică, predictibilitate a pârghiilor financiare, cicluri complete ale politicilor publice (planificare, implementare, monitorizare, evaluare) şi o evaluare pe bază de merit a activităţii culturale.

Măsuri concrete pentru dezvoltarea culturii vii

În acest document de poziţie propunem o serie de măsuri concrete de care cultura vie din România are nevoie pentru a-și realiza potențialul civic, social, economic și spiritual. Întrucât cultura vie se manifestă atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, soluţiile  pe care le-am identificat vor fi prezentate în funcţie de atribuţiile autorităţilor publice în domeniul cultural.

Autoritățile centrale executive ar trebui să dispună:

 • Adoptarea unor proiecte de legi privind „Statutul Artistului”;
 • Sprijinirea cercetării în sectorul cultural viu;
 • Sprijinirea dezvoltării de programe şi proiecte de formare profesională și mobilitate națională și internațională în sectorul cultural;
 • Includerea în cadrul programei școlare a educației artistice non-formale şi încurajarea tinerilor atât să participe, cât și să se implice în activităţi artistice şi creative;
 • Utilizarea cu prioritate a fondurilor deja existente pentru arte pentru activităţi educaţionale şi de formare continuă a lucrătorilor în cultură;
 • Includerea unei obligativități pentru instituţiile publice de cultură de a oferi cu titlu gratuit spaţii de repetiţii și prezentare pentru profesioniştii independenţi şi organizaţiile culturale (în prezent acestea sunt oferite doar contra-cost).

Parlamentul României ar trebui să:

 • Inițieze propuneri legislative proprii şi/sau să sprijine proiectele de lege ale Guvernului care se bazează pe principiile culturii vii şi care urmăresc să implementeze măsurile prezentate la punctul anterior;
 • Disemineze informația către publicul larg, prin activitatea din circumscripţiile electorale proprii;
 • Legifereze în sensul unor măsuri concrete pentru creşterea numărul de persoane care lucrează în sectorul cultural, prin încurajarea antreprenoriatului şi oferirea de facilităţi fiscale pentru primii ani de activitate pentru organizațiile/ structurile culturale;
 • Legifereze în sensul încurajării sponsorizărilor şi comportamentului filantropic;
 • Încurajeze competiţia în furnizarea serviciilor publice conexe actului cultural propriu-zis: formare profesională, cercetare, asistenţă tehnică pentru accesarea fondurilor europene;
 • Susțină aceste politici publice în domeniul cultural în faţa autorităţilor locale.

Autoritățile locale pot:

 • Oferi spații gratuite pentru derularea activităților culturale şi încuraja instituţiile publice de cultură din subordine să facă acest lucru la rândul lor;
 • Crea linii de finanțare la nivelul direcțiilor de cultură ale primăriilor locale pentru proiecte culturale cu impact local sau înfiinţa instituţii special create pentru a îndeplini această funcţie.

Pentru a putea fi realizate toate aceste lucruri este necesară reforma sistemului de finanțare publică pentru proiectele culturale, prin:

 • Modificarea mecanismului de finanțare a proiectelor culturale, cu posibilitatea semnării unor contracte multi-anuale; 
 • Reglementarea perioadei de derulare și eligibilitate a activităților proiectelor culturale pe întregul an calendaristic  (și nu doar în perioada mai – noiembrie, cum este în prezent, ca urmare a aprobării cu întârziere a bugetului de stat);
 • Reglementarea accesului persoanelor fizice la finanţări publice de până la 5000 de euro, pentru proiecte artistice individuale;
 • Adoptarea schimbărilor propuse de Coaliția pentru Sprijinirea Filantropiei Individuale: extinderea bazei impozitabile pentru sponsorizări, stimularea donaţiilor mari, creşterea limitei de deducere a sponsorizărilor, creşterea procentului de direcționare de la 2% la 3% din impozitul datorat de persoanele fizice contribuabili;
 • Acordarea de şanse egale organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor publice de cultură în desfăşurarea actului cultural în interes public: scoaterea la concurs a serviciilor publice prestate de instituţiile publice din România şi accesul ONGurilor la competiţie, pentru oferirea de subvenţii publice anuale, pe bază de program.

208 Comments

 1. Reply

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

  • Reply
   Matei Branea - regizor film de animație, grafician November 2, 2012

   Semnez și susțin Carta pentru Cultura Vie!

  • Reply
   Ancuta Balan November 6, 2012

   Sustin cultura vie!

  • Reply
   Adriana Iordache, SAR November 7, 2012

   Semnez și susțin!

  • Reply
   Andreea Iacob, regizor, Asociatia SHIFT - Transilvania Art Grup November 14, 2012

   Semnez.

  • Reply
   Florentina Bratfanof January 30, 2013

   semnez

 2. Reply

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 3. Reply

  Sumbsemnam pentru o Cultura Vie!

 4. Reply

  Sustin, semnez!

 5. Reply
  Alina Serban October 30, 2012

  SEMNEZ!

 6. Reply

  Semnez si sustin cu totul Carta pentru Cultura Vie.

 7. Reply
  Alexandra Pirici October 30, 2012

  Semnez

 8. Reply
  Daniela Palimariu, artist October 30, 2012

  Semnez Carta.

 9. Reply
  ANCA LEANCA October 30, 2012

  semnez

 10. Reply
  Georgiana Dobre October 30, 2012

  semnez

 11. Reply
  Robert-Iulian Ticleanu, Regional Manager, IT October 31, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 12. Reply

  Deci, semnez si sustin, deci !

 13. Reply
  dan perjovschi October 31, 2012

  semnez si sustin

 14. Reply
  Raluca Ana-Maria Pop October 31, 2012

  cercetator independent si facilitator cultural, Asociatia MetruCub – resurse pentru cultura

 15. Reply
  Cristina Vasilescu October 31, 2012

  Semnez

 16. Reply
  Ciprian Ioan Cucu October 31, 2012

  Asistent Universitar.

 17. Reply
  Liliana Basarab October 31, 2012

  semnez

 18. Reply
  Alexandru Patatics October 31, 2012

  semnez

 19. Reply
  T. O. Bobe October 31, 2012

  semnez

 20. Reply
  jean-lorin sterian October 31, 2012

  semnez

 21. Reply
  Iulia Nicolaie October 31, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 22. Reply
  Adina Dragu October 31, 2012

  Formator si manager de proiect, Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura

 23. Reply
  Vasile Popa Simona October 31, 2012

  Contabil.
  Semnez si sustin Cartea pentru Cultura Vie.

 24. Reply
  Iulia Sima October 31, 2012

  Semnez, desigur…

 25. Reply
  Maria Dinulescu October 31, 2012

  semnez

 26. Reply
  robert balan, jurnalist October 31, 2012

  semnez

 27. Reply
  Cristina Popovici October 31, 2012

  semnat

 28. Reply

 29. Reply
  Claudia Lazar October 31, 2012

  semnez/sustin

 30. Reply
  Roxana Calinescu October 31, 2012

  Institutul Cultural Român- manager de proiect
  Sustin

 31. Reply
  Rarita Zbranca October 31, 2012

  Fundatia AltArt sustine Carta pentru Cultura Vie

 32. Reply
  Alin Gabriel, fost jurnalist October 31, 2012

  Semnat!

 33. Reply
  Braila Lilia, ALTE ARTE October 31, 2012

  Sustin, semnez!

 34. Reply
  Ramona Lie October 31, 2012

  semnez

 35. Reply
  Maria Kovacs, profesor October 31, 2012

  Asociatia Lectura si Scrierea pentru Dezvoltarea Gandirii Critice Romania

 36. Reply
  lia perjovschi November 1, 2012

  semnez

 37. Reply
  Ada Solomon November 1, 2012

  semnez si sustin. Ada Solomon – producator de film, director al Societatii Culturale NexT

 38. Reply
  Paul Dunca November 1, 2012

  semnez/sustin

 39. Reply
  Andra Vaida, manager cultural, studenta November 1, 2012

  semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 40. Reply
  Catalin Constantin Cuculas November 1, 2012

  sustin initiativa si proiectul CARTA PENTRU CULTURA VIE

 41. Reply
  Andhra Gafencu November 1, 2012

  semnez şi susţin carta pentru cultura vie.

 42. Reply
  Miruna Vlada, poeta, manager cultural November 1, 2012

  Semnez si sustin normalitatea in sectorul cultural din Romania. felicitari pentru o initiativa atat de necesara.

 43. Reply
  Alexandru Oglinda November 1, 2012

  Am semnat, voi semna pentru cultură …

 44. Reply
  Isolda Zavoianu November 1, 2012

  semnez si sustin

 45. Reply
  Miruna Suru November 1, 2012

  Semnez si sustin din toata inima.

 46. Reply

  Da.

 47. Reply
  Mircea Sorin Rusu, traducător, critic de teatru November 1, 2012

  Semnez

 48. Reply
  Oana Gorgon November 1, 2012

  Semnez!

 49. Reply
  Elena Nica November 1, 2012

  Semnez

 50. Reply
  Oana Maria Zaharia November 1, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 51. Reply
  Cristina Bodnarescu November 1, 2012

  Cristina Bodnarescu, Asociatia ContemporanIS
  Semnez

 52. Reply
  Doris-Michaela Murgu November 1, 2012

  Semnez!

 53. Reply
  Maria Mihaita, functionar November 1, 2012

  sustin si semnez

 54. Reply
  Georgiana Manolea November 1, 2012

  Semnez.

 55. Reply
  Constantin Nimigean November 1, 2012

  Sustin si semnez.

 56. Reply
  Sorina Stefanescu November 1, 2012

  Sustin su semnez.

 57. Reply
  Ionel Nicolaev November 1, 2012

  Sustin si semnez.

 58. Reply
  Cristina Bercuci November 1, 2012

  sustin si semnez

 59. Reply
  Corlea Ana Magdalena November 1, 2012

  Semnez!

 60. Reply
  Valentina Dimulescu November 1, 2012

  Cercetator stiinte politice

 61. Reply
  Cezar Paul-Bădescu - scriitor şi jurnalist November 1, 2012

  susţin

 62. Reply
  Catrinel Catana November 1, 2012

  sustin

 63. Reply
  Clara Traistaru November 1, 2012

  semnez si sustin Carta pentru cultura vie

 64. Reply
  Laura Sandu November 1, 2012

  Semnez şi susţin Carta pentru Cultura Vie!

 65. Reply
  Silvia Cazacu, manager cultural November 1, 2012

  Susțin cu tărie acest demers!

 66. Reply
  Roxana Wring November 1, 2012

  Sustin cultura independenta.

 67. Reply
  Mirela Duculescu November 1, 2012

  sustin, semnez!

 68. Reply
  Raluca Voinea November 1, 2012

  semnez

 69. Reply
  Ana Dragnea November 1, 2012

  semnez

 70. Reply
  Maria Krause - traducator November 1, 2012

  Semnez si sustin

 71. Reply
  Irinel Anghel November 1, 2012

  Irinel Anghel – muzician
  Asociatia Culturala Pro Contemporania

 72. Reply
  Munteanu Nicoleta November 1, 2012

  Sustin&semnez

 73. Reply
  elena vladareanu November 1, 2012

  semnez

 74. Reply
  Cristina Maria Vasilescu November 1, 2012

  susţin

 75. Reply
  dragos neamu November 1, 2012

  presedinte Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania

 76. Reply
  Oana Ciobotea November 1, 2012

  semnez

 77. Reply
  Zbrarcea Cristina November 1, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 78. Reply
  Andreea Grecu November 1, 2012

  Semnez si sustin.

 79. Reply
  Alina Ghita voluntar ACT4ART November 1, 2012

  ACT4Carta pentru Cultura Vie
  Semnez si sustin.
  multumesc frumos pentru ocazie.

 80. Reply
  Kelemen Kinga November 1, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 81. Reply
  Theodor-Cristian Popescu November 1, 2012

  Sustin din toata inima acest demers.

 82. Reply
  Claudia Buzoianu November 1, 2012

  Sustin si semnez.

 83. Reply
  Iordache Anca Roxana November 2, 2012

  Semnez şi sunt de acord – Fundaţia Olga Gudynn.

 84. Reply
  Alina Stefan (software developer/dancer) November 2, 2012

  O actiune pertinenta!

 85. Reply
  Ioana Crugel November 2, 2012

  Semnez si va urez succes!

 86. Reply

  Semnez si sustin!

 87. Reply
  Alice Tache November 2, 2012

  semnez

 88. Reply
  Cosmin Frolu November 2, 2012

  semnez

 89. Reply
  adrian urmanov November 2, 2012

  semnez

 90. Reply
  octav avramescu November 2, 2012

  semnez

 91. Reply
  Anca Stefan November 2, 2012

  semnez

 92. Reply

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 93. Reply
  Relu Poalelungi November 2, 2012

  semnez

 94. Reply
  Gina Serbanescu November 2, 2012

  Semnez! Cultura trebuie sa ramana vie!

 95. Reply
  simon frison November 2, 2012

  semnez

 96. Reply
  Dilmana Yordanova November 2, 2012

  semnez!

 97. Reply
  mihaela dancs, coregraf November 2, 2012

  semnez

 98. Reply
  Dan Eugen Ratiu, filosof, conferentiar universitar UBB Cluj-Napoca November 2, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 99. Reply
  Diana Rotaru - compozitor November 2, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 100. Reply

  Semnez şi susţin principiile Cartei pentru Cultura Vie!

 101. Reply
  Roxana Modreanu - studentă arte plastice November 2, 2012

  Semnez.

 102. Reply
  Simona David-Crisbășanu November 2, 2012

  Semnez și susțin din partea Asociației ROI.

 103. Reply
  Mircea Nicolae November 3, 2012

  semnez si sustin.

 104. Reply

  Semnez și susțin Carta pentru Cultura Vie!

 105. Reply
  Corina Gabriela Duma November 3, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 106. Reply
  Madalina Rosca November 4, 2012

  Semnez si sustin Carta. Madalina Rosca, Regizor film documentar, presedinte Asociatia Culturala Make a Point

 107. Reply
  Marlene Stanciu November 4, 2012

  semnez

 108. Reply
  Teodor Zavoianu November 4, 2012

  Semnez si sustin!

 109. Reply
  Corina Ciubotaru, manager cultural si dramaturg November 4, 2012

  semnez si sustin.

 110. Reply
  Ioana Calen November 4, 2012

  semnez

 111. Reply
  Andreea Novac November 4, 2012

  Andreea Novac, coregraf
  semnez si sustin

 112. Reply
  Sinkó Ferenc - groundfloor group November 4, 2012

  Semnez.

 113. Reply
  Timea Kovács November 4, 2012

  Semnez si sustin!

 114. Reply
  Mihai Dragomir November 4, 2012

  susţin!

 115. Reply
  Orboi Adina November 5, 2012

  Semnez și susțin Carta pentru Cultura Vie!

 116. Reply
  rodica golcea November 5, 2012

  semnez si sustin

 117. Reply
  Lumi Mihai November 5, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 118. Reply
  Valentina Chirita November 5, 2012

  semnez cu speranta.

 119. Reply
  Gálovits Zoltán November 5, 2012

  Semnez.

 120. Reply
  Cristiana Anghel- studenta la teatru, film, media November 5, 2012

  semnez

 121. Reply
  Mihaela MIhaluca-studenta November 5, 2012

  semnez!

 122. Reply
  Corneliu-Dan Borcia,actor. November 5, 2012

  Sustin Carta…si semnez C.D.Borcia.

 123. Reply

  Semnez și susțin puternic Carta pentru Cultura Vie!

 124. Reply
  Iulia Popovici, critic de artele spectacolului November 5, 2012

  Semnez.

 125. Reply

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 126. Reply
  Ioana Codrina Anghel November 5, 2012

  Semnez pentru cultura oamenilor vii.

 127. Reply
  Bianca Floarea November 5, 2012

  manager cultural, Asociatia MetruCub – resurse pentru cultura

 128. Reply
  Adrian Tamas - regizor November 5, 2012

  semnez

 129. Reply
  Bogza Razvan-Georgian November 5, 2012

  Semnez si sustin pentru normalitate si vitalitate in cultura!

 130. Reply
  Poenaru Alexandra November 5, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !!

 131. Reply
  Noemi Vajna November 5, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 132. Reply
  Andreea Tanasescu-coregraf/ profesor November 5, 2012

  Semnez

 133. Reply
  Andrei Timofte November 6, 2012

  SATellite(Social Artistic Tendency Group)
  Semnez şi susţin.

 134. Reply
  Otilia Cadar - artist vizual November 6, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 135. Reply

  semnez si sustin

 136. Reply
  Florentina Virtej November 6, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 137. Reply
  Adrian Hasna - Preda Compozitor/Profesor November 6, 2012

  Semnez şi susţin Carta pentru Cultura Vie !

 138. Reply
  Dorina Cioplea November 6, 2012

  semnat

 139. Reply
  Alma Munteanu November 6, 2012

  Semnez si sustin.

 140. Reply
  Florina Valcu November 6, 2012

  semnez

 141. Reply
  luiza neumayer November 6, 2012

  semnez si sustin cultura vie.

 142. Reply
  Luchian Ionescu-Sibiu November 6, 2012

  semnat

 143. Reply
  Daniela Cristina Gheorghiu November 6, 2012

  Semnez si sustin.

 144. Reply
  Dorin Eugen Ionescu November 6, 2012

  semnez&sustin

 145. Reply
  Mihai Mihalcea/Farid Fairuz November 7, 2012

  Semnez si sustin!

 146. Reply
  Cristian Nanculescu November 7, 2012

  semnat

 147. Reply
  Teodora Borghoff November 7, 2012

  Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana sustine acest demers.

 148. Reply
  Aura Dvoracic November 7, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie !

 149. Reply

  Semnez si sustin acest proiect in care, in opinia mea, trebuie inclusi si mesterii populari cu mestesugurile populare traditionale, parte din identitatea culturala a poporului roman. Noi suntem recunoscuti, apreciati si sprijiniti mai mult in strainatate decat in propria tara.

 150. Reply
  ion draga November 7, 2012

  sustin cultura vie

 151. Reply
  Claudia Romanescu November 7, 2012

  semnez si sustin!

 152. Reply
  Mihai Fulger November 7, 2012

  Si eu semnez si sustin!

 153. Reply
  Daniela Miscov November 7, 2012

  semnez, susţin această acţiune, independenţii reprezintă o parte importantă a comunităţii artistice şi culturale a oricărei ţări civilizate, in special in spaţiul european, trebuie recunoscuţi şi susţinuţi.

 154. Reply
  Constantin Martian presedinte ALIANTA CIVICA November 7, 2012

  ALIANTA CIVICA sustine Carta pentru Cultura Vie

 155. Reply
  Bogdana Pascal, producator tv November 7, 2012

  semnez

 156. Reply
  Mihaela Cristina Vâscu, simplu cetățean consumator de cultură November 7, 2012

  Susțin această acțiune, ca o etapă a recuperării conștiinței naționale și a întoarcerii la o civilizație esențială pentru orice om educat, care vede mai departe de telenovele, tabloide și bârfele despre ce-a mai făcut vecina sau cu cine iese vecinul.

 157. Reply
  Anca Benera November 7, 2012

  semnez

 158. Reply
  Marian Popescu November 7, 2012

  Sustin aceasta Carta. E necesara si ar trebui nu numai sa atarga atentia, ci si sa determine decizii importante.

 159. Reply
  Georgeta Mihalache November 7, 2012

  semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie!

 160. Reply
  Mihaela Miron November 7, 2012

  sustin, semnez pentru Cultura Vie!

 161. Reply
  Christine-Marie Turcu November 8, 2012

  semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie! E timpul!

 162. Reply
  Novak Ramona November 8, 2012

  semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie

 163. Reply
  Codruta Cruceanu November 8, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru cultura vie si sper sa genereze efecte.

 164. Reply
  Ile Stefi - artist plastic November 8, 2012

  Semnez si pledez pentru schimbari in domeniul cultural

 165. Reply
  Loredana Larionescu November 8, 2012

  Sustin si semnez. Sa fie intr-un ceas bun!

 166. Reply

  semnez

 167. Reply
  IRINA RONCEA November 8, 2012

  semnez

 168. Reply
  Oana Tanase November 8, 2012

  semnez si sustin Carta pentru cultura vie.

 169. Reply
  Cristina David, artist vizual. November 8, 2012

  semnez.

 170. Reply

  Semnez şi susţin Carta pentru Cultura Vie!

 171. Reply

  Semnez.

 172. Reply
  h.arta November 8, 2012

  Semnam!

 173. Reply
  Catalina Mihuta November 8, 2012

  Semnez!

 174. Reply
  Alexandra Croitoru, artista November 8, 2012

  semnez

 175. Reply
  olgaistefan November 8, 2012

  Semnez

 176. Reply
  Nicolae Mandea November 8, 2012

  Semnez

 177. Reply
  Raluca Ionescu, artista November 8, 2012

  semnez

 178. Reply

  semnez

 179. Reply
  Cristina Toma, actriță November 9, 2012

  Semnez.

 180. Reply
  Stefan Sava, artist vizual November 9, 2012

  sustin si semnez!

 181. Reply
  Mirela November 9, 2012

  Semnez. Sper ca se inregistreaza.

 182. Reply
  Tudor Câmpean, grafician November 9, 2012

  semnez

 183. Reply

  Semnez si sustin.

 184. Reply
  CASPROVCRISTI November 9, 2012

  SEMNEZ

 185. Reply
  Lavinia Alexandru November 9, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie.

 186. Reply
  Gabriela Cotet November 10, 2012

  Semnez.

 187. Reply
  Claudia Cirlig, manager cultural November 12, 2012

  Semnez si sustin. Felicitari pentru redactarea acestui document!

 188. Reply
  Ileana Bîrsan, jurnalist și critic de film November 12, 2012

  Semnez și susțin carta.

 189. Reply
  Emil Stanciu, editor November 14, 2012

  Semnez și susțin Carta pentru Cultura Vie!

 190. Reply
  mihai pintilei November 14, 2012

  semnez si sustin.

 191. Reply

  Semnez si sustin Carta.

 192. Reply

  semnez

 193. Reply

  Semnez si sustin.
  Si sugestie: introduceti un modul Facebook in site pentru a face promo si acolo!

 194. Reply
  Raluca Croitoru December 4, 2012

  sustin

 195. Reply
  Horia Suru December 5, 2012

  Semnez si sustin Carta pentru Cultura Vie

 196. Reply
  katia pascariu January 28, 2013

  semnez, sustin.

Leave a Reply to Ionel Nicolaev Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>